Informacje o przedszkolu

Organem prowadzącym przedszkole jest firma P.W. ENET, funkcjonująca na lokalnym rynku od 1998 roku i realizująca w zakresie swej działalności usługi edukacyjne.
Przedszkole wpisane jest do Rejestru Niepublicznych Przedszkoli w Wałbrzychu prowadzonego przez Urząd Miejski.

„ Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko które wczoraj żyło radością”

Ronald Russel

Przedszkole „ Na Zielonym Wzgórzu” jest małą placówką , w której przebywa każdego dnia nie więcej niż 30 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Idea małego przedszkola przyświecała jego twórcom od samego początku, bowiem taka forma pracy najlepiej sprzyja właściwemu rozwojowi dziecka. Małe grupy ,to lepsza orientacja nauczyciela w możliwościach dzieci, ich osiągnięciach i słabościach, to spełnienie zasady indywidualizacji, którą tak trudno zrealizować w dużej grupie.

Spokojna , niemal rodzinna atmosfera daje duże możliwości w budowaniu właściwych relacji między dziećmi, a także między nimi i opiekunami. Umożliwia również budowanie dobrych relacji między kadrą pedagogiczną i Rodzicami.

Naszym celem jest odkrywanie i rozwijanie talentów , bowiem uważamy, że każde dziecko je posiada.
Budzimy więc jego wiarę we własne możliwości, zachęcamy do pokonywania trudności , okazując MU zrozumienie i szacunek. Uważamy ,że podstawą wszelkich działań wychowawczo-pedagogicznych nauczyciela jest takt i kultura osobista.

NASZA PLACÓWKA ZAPEWNIA:

  • profesjonalną opiekę
  • zajęcia w małych grupach
  • edukację muzyczną, plastyczną, teatralną i inne
  • wycieczki w Klubie Poszukiwaczy
  • naukę języka angielskiego
  • rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci
  • ścisłą współpracę z Rodzicami
  • domowe posiłki

DLACZEGO WŁAŚNIE MY?

Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną i wykształconą kadrę pedagogiczną. Obejmują one wszystkie zadania wymienione w dziale CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLAKA oraz ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU.

Szczególny nacisk kładziemy na rozwój indywidualny dziecka oraz jego właściwe funkcjonowanie w grupie, a także współpracę z Rodzicami.

POLECAMY GRY I ZABAWYDo góry